Vypracovanie projektov

Pre súkromný a verejný sektor.

Zabezpečíme

Vypracovanie projektu

pre získanie finančných prostriedkov vrátane opisu projektu a marketingového zámeru

Vypracovanie analýzy

a prieskumu na základe indikatívnej výzvy pre firmy

Vypracovanie projektov

do štrukturálnych fondov

Vypracovanie súťaží

prieskumu trhu a verejného obstarávania

Vypracovanie žiadostí

o grant vrátane príloh

Implementácia projektov

vrátane vypracovania žiadosti o platbu

Pomôžeme aj vám

Dohodnite si termín prvej konzultácie.

© 2024 www.s4y.sk

We have exclusive properties just for you, Leave your details and we'll talk soon.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid idunt ut labore ellt dolore.